Stopp för genomfartstrafik på Rosendalsvägen från 28 oktober 2020.