Norby Egnahemsförening

Sedan 1924

Norby började befolkas i början på 1920-talet då arbetarfamiljer byggde sina egnahem.

Norby Egnahemsförening sedan 1924

Norby började befolkas i början på 1920-talet då arbetarfamiljer byggde sina egnahem. Det var en plats i Uppsala som ansågs vara ren landsbygd. Redan 1924 bildades Norby Egnahemsförening och under 1940-talet kom allt fler att bygga sina egnahem här.  I väntan på att området skulle få kommunalt vatten infördes byggförbud under 1950-talet. Så kom 1960-talet med en ny stor nybyggnadsperiod. I takt med att Norby så småningom alltmer betraktas som ett centralt och attraktivt villaområde har i princip all möjlig mark bebyggts. Inflyttning sker numera huvudsakligen som ”generationsväxling” av befintliga fastigheter. Norby föryngras därför nu i snabb takt och börjar åter präglas av barnfamiljer.  Inom det nuvarande föreningsområdet med Stadsskogen i öster, naturreservatet i Hågadalen i väster och Eriksbergsparken i norr ingår 649 hushåll.

Norbys historia

Mer om Norby från 1920-talet och fram till våra dagar kan du läsa i boken Norbys historia av Bo ”Boj” Jonsson och Ernst Öster som kostar 125 kronor.

Om du önskar köpa boken kontakta Staffan Dahl 072-715 89 34 eller mejla nedan.

Vänner och Grannar i Norby

I katalogen Vänner och Grannar i Norby som utkom första gången 1995 finns information om grannsamverkan, gaturegister med boende, alfabetisk register över boende.

Uppgifterna i katalogen kommer från er som bor i området. Några har avböjt att vara med i katalogen.

Föreningens styrelseledamöter

Ordförande, vakant

Cathrine Örte, Sekreterare, cathrine@advokatbolagetwiko.se

Robert Wålinder, Kassör, R2W2@protonmail.com

Maria Asplund, Ledamot (Föreningens Grannsamverkan), maria74.asplund@gmail.com

Staffan Dahl, Ledamot (Föreningens verktygsutlåning), Staffan.Dahl@bahnhof.se

Josephine Essén, Ledamot (Föreningens Facebook-sida), josephineessen@hotmail.com

Mikael Boman, Ledamot, mikael@familjenboman.se

Föreningens valberedning

Hans-Eric Lindahl, 018303181@telia.com

Tore Lundström, tore.lundstrom@telia.com

Verksamhetsberättelse

Vad har föreningen gjort det senaste året? Det kan man läsa i den verksamhetsberättelse som skrivs varje år.

Här är de senaste åren:
2021   |   2020    |    2019    |    2018    |    2017    |    2016    |    2015    |    2014    |    2013

Verksamhetsplan

Vad har föreningen planerat att göra i år? Det kan man läsa i den  verksamhetsplan som beslutas varje år. Här är de senaste:

Här är de senaste:
2022   |    2021    |    2020    |    2019    |   2018    |    2017    |    2016   

sedan

fastigheter

Betalande medlemmar

%

är medlemmar

Syfte

Norby Egnahemsförening ska verka för en god boendemiljö och åtgärder som skänker trevnad och gemenskap bland medlemmarna.

Föreningen är en sammanslutning av ägare av villa eller tomt där sådan bostad kan uppföras.

Föreningens verksamhet är norra delen av området Norby, avgränsat med Tallbacksvägen, Skivlingsvägen, Hågadalen samt Stadsskogen. Länk till karta (PDF, 456 KB).

Som medlem i föreningen har du möjlighet att låna verktyg och redskap, få  hjälp och stöd via ”Grannsamverkan mot brott” och att föreningen verkar för en god boendemiljö på olika sätt.