På årsmötet 2023 valdes följande personer till föreningens styrelse

  • Ordförande: Mikael Boman
  • Vice ordförande: Staffan Dahl
  • Kassör: Robert Wålinder
  • Ledamot: Maria Asplund (ansvarig grannsamverkan)
  • Ledamot: Sofia Larsson