Välkommen som medlem

Idag är 68 procent medlemmar

Bli det du också om du inte redan är det.

Naturligtvis ska du vara medlem…

om du bor i norra Norby. De flesta som bor i området är också medlemmar i vår förening.

Om du ännu inte är medlem kan du bli det genom att betala in årsavgiften 100 kr på föreningens PlusGirokonto 29 81 22-3 eller betala med Swish till 1234041547.

Glöm inte att ange namn och adress/fastighetsbeteckning.

Medlemsmatrikel

Det var 442 betalande medlemmar under 2020. Vid ett nytt verksamhetsår erläggs medlemsavgiften från 1 januari till 31 maj det aktuella medlemsåret enligt föreningens stadgar.

medlemsavgift

Om du behöver verktyg

Här är listan med föreningens verktyg som medlemmar kan låna.