Grannsamverkan

Öka tryggheten tillsammans

Man brukar säga ”Tillsammans är vi starka” och det tror vi på. Att samverka och få kraft från det.

Grannsamverkan

Du och dina grannar kan tillsammans minska risken för inbrott och öka tryggheten i Norby genom att ha bra kontakt med varandra och hjälpas åt att hålla koll.

Genom att anmäla dig till Grannsamverkan får du informationen från styrelsen som områdespolisen mejlar oss regelbundet. Enligt polisen är det bästa inbrottsskyddet att ingå i Grannsamverkan.

Gå med i Grannsamverkan

Genom att anmäla dig till Grannsamverkan får du informationen från styrelsen som områdespolisen mejlar oss regelbundet. Enligt polisen är det bästa inbrottsskyddet att ingå i Grannsamverkan.

Verktyg hos Norby Egnahemsförening år 2022

Verktyg hos Staffan Dahl
Fuktmätare
IR-temperaturmätare
IR-kamera
Radonmätare
Grensåg med längt skaft
Avloppsrensare
Häcksax, elektrisk
Säkerhetssele med livlina

Vedklyv hos Maria Knight
Vedklyv med kabelvinda och jordfelsbrytare

Kompostkvarn hos Martin Johansson

Kort dubbelstege hos Per Wengrud

Hög fasadstege hos Olle Engkvist

Gräsvält hos Johan Bäckström

Viktor Hedefalk Lånar gärna ut sin krysslaser

Kontaktuppgifter

Staffan Dahl, Tuvängsvägen 30,
tel 072-715 89 34
Per Wengrud, Hörnstensvägen 2A,
tel 018-50 77 35
Olle Engkvist, Norra Parkvägen 6,
tel 018-30 05 95
Johan Bäckström,
Tallbacksvägen 29B
tel 070-673 67 55
Maria Knight, Mellanvägen 3 A
tel 0733-92 56 74
Martin Johansson,
Malma Parkväg 12b
tel 073-913 18 16
Viktor Hedefalk, Norra parkvägen 32
tel 073-654 21 05

Vänner och Grannar i Norby

I katalogen Vänner och Grannar i Norby som utkom första gången 1995 finns information om grannsamverkan, gaturegister med boende, alfabetisk register över boende.

Uppgifterna i katalogen kommer från er som bor i området. Några har avböjt att vara med i katalogen.