Välkommen till vår sida

I Norby lever vi och mår gott

Redan 1924 bildades Norby Egnahemsförening.

Årsmöte 16 november 2021 kl. 19 – ca. 20.30. Plats: Malmaskolans matsal Björkhagsvägen 6

 

 

Läs mer

Norby Egnahemsförening sedan 1924

Norby började befolkas i början på 1920-talet då arbetarfamiljer byggde sina egnahem. Det var en plats i Uppsala som ansågs vara ren landsbygd. Redan 1924 bildades Norby Egnahemsförening och under 1940-talet kom allt fler att bygga sina egnahem här.

Grannsamverkan

Du och dina grannar kan tillsammans minska risken för inbrott och öka tryggheten i Norby genom att ha bra kontakt med varandra och hjälpas åt att hålla koll.

Genom att anmäla dig till Grannsamverkan får du informationen från styrelsen som områdespolisen mejlar oss regelbundet. Enligt polisen är det bästa inbrottsskyddet att ingå i Grannsamverkan.

SYFTE

Skänka trevnad och gemenskap

Norby Egnahemsförening ska verka för en god boendemiljö och åtgärder som skänker trevnad och gemenskap bland medlemmarna. 

Som medlem i föreningen har du möjlighet att låna verktyg och redskap, få  hjälp och stöd via ”Grannsamverkan mot brott” och att föreningen verkar för en god boendemiljö på olika sätt.

2021 kommer att bli ett bra år!

Här tar vi upp lite allt möjligt. Du får gärna bidra med saker som du tror att föreningen skulle ha glädje av att veta. Meja till kontakt@norbyegnahem.se och skriv i ämnesraden I FOKUS.

sedan

fastigheter

Betalande medlemmar

%

Är medlemmar