NORBY - Villaområdet nära Uppsala centrum

mellan naturreservaten Hågadalen-Nåsten
och Stadsskogen

 

Läs mer

Norby Egnahemsförening sedan 1924

Norby började befolkas i början på 1920-talet då arbetarfamiljer byggde sina egnahem. Det var en plats i Uppsala som ansågs vara ren landsbygd. Redan 1924 bildades Norby Egnahemsförening och under 1940-talet kom allt fler att bygga sina egnahem här.

Grannsamverkan

Du och dina grannar kan tillsammans minska risken för inbrott och öka tryggheten i Norby genom att ha bra kontakt med varandra och hjälpas åt att hålla koll.

Genom att anmäla dig till Grannsamverkan får du informationen från styrelsen som områdespolisen mejlar oss regelbundet. Enligt polisen är det bästa inbrottsskyddet att ingå i Grannsamverkan.

SYFTE

Skänka trevnad och gemenskap

Norby Egnahemsförening ska verka för en god boendemiljö och åtgärder som skänker trevnad och gemenskap bland medlemmarna. 

Som medlem i föreningen har du möjlighet att låna verktyg och redskap, få  hjälp och stöd via ”Grannsamverkan mot brott” och att föreningen verkar för en god boendemiljö på olika sätt.

Under 2023 fortsätter vi med våra klassiska aktiviteter.

Det blir vårmarknad, Norbydagen och julmarknad.

Ny styrelse 2023

Ny styrelse 2023

På årsmötet 2023 valdes följande personer till föreningens styrelse Ordförande: Mikael Boman Vice...

läs mer

sedan

fastigheter

Betalande medlemmar

%

Är medlemmar