Förstasidan   Stadgar    Styrelsen    Facebook


Styrelsen för Norby egnahemsförening

Det är styrelsen som leder och ansvarar för föreningens verksamhet. Vi är valda fram till årsmötet 2018.
Hör av dig till oss om du har några tankar om föreningen!

Vill du mejla till föreningen når du oss på annika(at)wesslen.se. Jag har telefon 0708-116 528.

/Annika Wesslén, ordförandeannika

Annika Wesslén
Ordförande

maria l
Maria Lidberg

 

 

Robert Wålinder

Robert Wållinder, Kassör

staffan

Staffan Dahl

maria a

Maria Asplund
 
 

cathrine
Cathrine Örte
Alexandra Kämpe
Alexandra Kämpe